Obec Dědice

Obec Dědice

Oficiální stránky obce

Obec Dědice
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Oficiální název Obec Dědice, okres Třebíč, kraj Vysočina
2. Důvod a způsob založení Za účelem samosprávy
3. Organizační struktura Zastupitelstvo obce Dědice
4. Kontaktní spojení

Adresa

Obecní úřad Dědice
Dědice 40
675 41

Úřední hodiny

Středa 18:00 - 20:00

Kontakt

Telefon: +420 565 555 824 , +420 724136630
Elektronická pošta: ou-dedice@volny.cz
Elektronická podatelna: eposta.dedice@seznam.cz
Www stránky: www.dedice.cz
5. Bankovní spojení ČÚ: KB 15723711/0100
6. IČO 00376825
7. DIČ obec není plátcem DPH
8. Rozpočet obce na rok 2008: pdf Rozpočet 2008

9. Žádosti o informace - osobně na OÚ
- pomocí elektronické podatelny
- poštou na adresu OÚ (viz adresa úřadu)
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti určené obci Dědice se doručují:
-poštou na adresu Obecního úřadu
-osobně na OÚ: středa od 18:00 do 20:00 hod.
11. Opravné prostředky -
12. Formuláře Formuláře, vzory
13. Návody pro řešení životních situací -projednání na OÚ
-Na Portálu veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací -
16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. -
17. Seznam organizací -