Obec Dědice

Obec Dědice

Oficiální stránky obce

Obec Dědice
Elektronická podatelna

Informace k provozu elektronické podatelny Obce Dědice

Elektronická adresa elektronické podatelny:

posta eposta.dedice@seznam.cz – adresa určená pro příjem elektronických podání

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujících technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Obecnímu úřadu Dědice.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

osobní příjem - Obecní úřad Dědice, Dědice 40, 67541
poštovní příjem - Obecní úřad Dědice, Dědice 40, 67541

Úřední hodiny podatelny:

Středa 18:00-20:00

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.

Součástí zprávy o potvrzení je:

-zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
-datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
-identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený podatelnou

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:

Datum: dd.mm.rrrr v hh:mm
Podání: ID podání
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecní úřad Dědice na adresu
posta eposta.dedice@seznam.cz

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
-dokument Rich Text Format s příponou .RTF, .txt
-soubor pro Acrobat Reader s příponou .pdf
-dokument OpenOffice.Org s příponou .sxw, .sxc, .odt, .ods
-dokument Microsoft Word verze 6.0/95 až 2003 s příponou .doc
-sešit Microsoft Excel verze 5.0/95 až 2003 s příponou .xls
-rastrové obrázky GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy je 4,5 MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách, CD, DVD a USB FLASH discích.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, chybný formát, poškozený soubor nebo SPAM, není zpracovávána. Tyto zprávy budou automaticky mazány. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy související s provozem elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
posta xman.milan@seznam.cz
Popřípadě na adresu obecního úřadu:
Obecní úřad Dědice
Dědice 40
67541

Kvalifikovaný certifikát OÚ Dědice pro provoz elektronické podatelny:

Sériové číslo: ICA - 10025793
Jméno:Bohumil Pešl
Platnost od:17. 2. 2008
Platnost do:17. 2. 2009